Werkdagen

Vanwege een grote animo is onze wachtlijst vol en kunnen we op dit moment geen nieuwe vrijwilligers toelaten. Zodra er weer plek is, vermelden we dit op deze pagina.

Werkochtend:  woensdag van 10.00 tot 13.00 uur

Studiegroep: donderdag van 19.00 tot 20.30 uur

Werkmiddag: zondag van 13:00 tot 17:00 uur


Nieuwsbrief aanmelden