Wetenschappelijk onderzoek

Bij Anna’s Tuin & Ruigte bieden we wetenschappers en studenten ruimte voor onderzoek en onderwijs.

Mottenonderzoek

Op 3 maart 2021 zijn Dr Emily Burdfield-Steel (bioloog) en Eva van Westerlaak (student) van de UvA een bijzonder onderzoek gestart naar het predatiegedrag van vogels op verschillende kleuren motten. Ze observeren in hoeverre vogels een prooi met felle kleuren vermijden ten opzichte van prooi met niet opvallende kleuren.

Dit is een samenvatting van hun eerste verslag:

‘Voor ons experiment hebben we 45 nep-motten met een meelworm, op bomen in de ruigte geplaatst. De nep-motten hadden verschillende kleuren: oranje/ zwart gestreept, groen/ zwart gestreept en bruin. We waren benieuwd of vogels van nature de oranje en groene prooi zouden vermijden, want in de natuur duiden felle kleuren vaak op iets gevaarlijks aan een prooi. Omdat het echter nog steeds winter was, was het voedsel voor de vogels erg schaars. We hadden daarom verwacht dat de vogels minder kieskeurig zouden zijn over de kleuren.

De predatiesnelheid was op de eerste dag vrij laag. Verrassend genoeg werden de oranje motten het meest gegeten, terwijl de bruine motten helemaal niet gegeten werden. Dit was heel onverwacht en gaf ons de indruk dat we aan het eind van het experiment een aantal interessante resultaten zouden behalen!

De volgende dagen ging de predatiesnelheid omhoog en nam de kleine voorkeur voor een mot met een bepaalde kleur volledig af. Na een paar dagen werd duidelijk dat de vogels al leerden dat de motten veilig waren om te eten, aangezien bijna alle motten tegen de middag waren opgegeten.

Aan het eind van het experiment hadden we genoeg gegevens om een goede indruk te krijgen van het predatiegedrag van vogels in de winter. De analyse van de resultaten was niet erg verrassend. Er kon geen verband worden gevonden tussen het predatiegedrag en de kleuren van de motten. We verwachten dat deze uitkomst kan worden verklaard door de lage voedselvoorraad, en dat vogels daarom besluiten te eten wat er beschikbaar is. Maar het kan ook worden verklaard doordat de vogels zich hebben aangepast aan hun stedelijke leefomgeving en daardoor een aantal natuurlijke instincten hebben verloren.

Dit was echter pas de eerste maand van het experiment. We gaan door in april en mei en zijn benieuwd wat we nog zullen ontdekken.’


Bodemonderzoek

In maart 2021 gingen docenten en studenten van het AUC in Anna’s Tuin & Ruigte een 8 meter diepe grondboring zetten. De boring maakt onderdeel uit van de nieuwe cursus ‘Big Questions in the Anthropocene’. Op deze dag leerden de studenten de boring vanuit verschillende invalshoeken (Wetenschappen, Sociale wetenschappen en Geesteswetenschappen) te beschrijven en te begrijpen. Uiteindelijk bereikte de boring een zandlaag die meer dan 10 duizend jaar geleden door de wind is afgezet. Vlak daarboven had zich over duizenden jaren een vleugje moerasgas onder het basisveen gevormd, dat bij het vrijkomen behoorlijk stinkt en die zelfs kon worden aangestoken!